JCI HARELBEKE

Wat meer over ons

JCI Harelbeke is één van de 40 vlaamse lokale afdelingen.


De Jaycees van Harelbeke willen door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien tot betere burgers en toekomstgerichte ondernemers. In onze complexe samenleving wil JCI Vlaanderen jongeren inspireren en aanzetten tot het nemen van initiatief.

Onze vereniging staat gekend als een jonge, dynamische en toekomstgerichte organisatie voor geëngageerde, ondernemende mensen, die zich voorbereiden om leidinggevende functies op te nemen in het privé- en openbaar leven.


Door hun activiteiten binnen JCI werken de leden en kandidaat-leden aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit wordt bereikt door actief deel te nemen aan interne trainingsprogramma's en het plannen en uitvoeren van projecten die baat geven aan het individu en de gemeenschap. Specifiek voor alle functies en op alle niveaus geldt het principe 'one year, one person, one job'. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen tot zelfontplooiing en vorming.


Dit jaar bestaat onze raad van bestuur uit volgende enthousiaste JCI'ers:

Flavie Vynckier: Voorzitter


Joke Demuynck: Past president, Vormingen


Tine Landrieux: Secretaris en Logistiek verantwoordelijke


Julie Delobelle: Commissies en Internationalisme


Wouter Snoeck: Leden


Stefanie Monteyne: Penning


Carol Vandenberghe: Web&PR, B&N

ONZE CORPORATE SPONSORS

Klik op de banner om kennis te maken met onze sponsers!